ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญที่1 ครั้งที่1 ปี 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญที่1 ครั้งที่1 ปี2565 เพื่อเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ที่ประชุมมีมติเลือก นายเสาร์ สายเนตร สมาชิกสภา เขต1 ดำรงตำแหน่งประธานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

กองทุนขยะสะสมเงินคุ้มครองชีวิตมอบเงินให้กับครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต

"กองทุนขยะสะสมเงินคุ้มครองชีวิต" เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง มอบเงิน ให้กับครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต หมู่ 15 รายนายจิราเดช นำภา โดยมอบให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต

มอบเงินเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปีสกิน ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงป่วยตาย

นายประมวล ประเสริฐสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองคลัง มอบเงินเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปีสกิน ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงป่วยตาย

กิจกรรมวันธรรมสวนะสามัคคีตำบลโพธิ์ทอง ทอดถวายเทียนพรรษา ฟังธรรมเทศนา พิธีมอบถวายโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างผลงานดีเด่น ประจำปี 2564

กิจกรรมวันธรรมสวนะสามัคคีตำบลโพธิ์ทอง ทอดถวายเทียนพรรษา ฟังธรรมเทศนา พิธีมอบถวายโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างผลงานดีเด่น ประจำปี 2564ให้กับวัดโพธิ์ร้อยต้น โดยพระครูสุวรรณโพธาภิบาล เจ้าอาวาสวัดและเจ้าคณะอำเภอโพนทอง จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ งานทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูสุวรรณโพธาภิบาล เจ้าคณะอำเภอโพนทอง ครบรอบ72ปี 51พรรษา และนายคณาพจน์ ธนินพิพัฒน์กุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง ถวายป้ายแกะสลักหินอ่อน วัดโพธิ์ร้อยต้น

กองทุนขยะสะสมเงินคุ้มครองชีวิต มอบเงิน ให้แก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต

"กองทุนขยะสะสมเงินคุ้มครองชีวิต" เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง มอบเงิน ให้แก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางอมร แวงวรรณ บ้านเลขที่161ม.18 โดยมอบให้กับ นางสาวไกรศร พละสุ บุตรสาว / รายนายสังคม สุขวันดี บ้านเลขที่72ม.8 โดยมอบให้ นางเกษร สุขวันดี ภรรยา

ลงพื้นที่ มอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วาตภัย พื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดย นายประมวล ประเสริฐสังข์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายโกตุ๋ย แวงวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรี และงานป้องกัน ลงพื้นที่ มอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วาตภัย พื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง นำโดย นายประมวล ประเสริฐสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่ มอบบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะอาดของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 2 หลัง 1.นางพรมมา พลเยี่ยม ม.15

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง นำโดย นายประมวล ประเสริฐสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่ มอบบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะอาดของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 2 หลัง
1.นางพรมมา พลเยี่ยม ม.15
2.นายจำปี คันธนู ม.6

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง มอบเงิน"กองทุนขยะสะสมเงินคุ้มครองชีวิต" เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ให้แก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต หมู่ 9

นายประมวล ประเสริฐสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง มอบเงิน"กองทุนขยะสะสมเงินคุ้มครองชีวิต" เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ให้แก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต หมู่ 9 รายนางบี้ ประชาบูรณ์ โดยมอบให้กับ นายบัวลอย ประชาบูรณ์ บุตรชาย