โครงการถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566

   

อ่านเพิ่มเติม: โครงการถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการธรรมะสวนะสามัคคีตำบลโพธิ์ทอง 2565

โครงการธรรมะสวนะสามัคคีตำบลโพธิ์ทอง


เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เริ่มในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 – 1 ตุลาคม 2565
เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี พุทธศาสนิกชนจะได้บำเพ็ญกุศลสมาทานร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม: โครงการธรรมะสวนะสามัคคีตำบลโพธิ์ทอง 2565

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ ป่าโคกคำปลากั้ง บ้านบะเค หมู่ 10 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม: โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 ณ ป่าโคกคำปลากั้ง

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ประจำปี 2565 ณ ป่าโคกคำปลากั้ง

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ทอง ประจำปี 2565

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ทอง ประจำปี 2565

ตามหลักสูตร “การประดิษฐ์ธุงใยแมงมุม” ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

อ่านเพิ่มเติม: โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ทอง ประจำปี 2565

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการ (การทำไม้กวาดดอกหญ้า) ประจำปี 2565

แจ้งประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการ

(การทำไม้กวาดดอกหญ้า) ประจำปี 2565

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการ (การทำไม้กวาดดอกหญ้า) ประจำปี 2565

การประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 2565

การประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 29 พฤษภาคม 2565

 

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 2565

ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลโพธิ์ทอง ประจำปี 2565

โครงการสืบสานจารีตประเพณีบุญบั้งไฟตำบลโพธิ์ทอง ประจำปี ๒๕๖๕

ในวันที่   ๑๘  – ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๕  

ณ   บ้านโพธิ์ร้อยต้น  หมู่  ๑  ตำบลโพธิ์ทอง  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด

 

อ่านเพิ่มเติม: ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลโพธิ์ทอง ประจำปี 2565

กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565

อุดหนุนวัดโพธิ์ร้อยต้น  จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565

เริ่มในวันที่ 2 เมษายน 2565 ถึง 20 เมษายน 2565 จำนวน   10,000   บาท

 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565