กิจกรรมปลูกต้นไม้ 2566

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2566

*********

วันละนิดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่เขียวขจีเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง