การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารประกวดราคาฯ โครงการจัดซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ชนิดลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า 3,060 วัตต์ จำนวน 7 ระบบ

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ชนิดลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า 3,060 วัตต์ จำนวน 7 ระบบ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- โครงการจัดซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ชนิดลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า 3,060 วัตต์ จำนวน 7 ระบบ

เอกสารประกวดราคาฯโครงการจัดซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ฯ จำนวน 7 ระบบ

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ฯ จำนวน 7 ระบบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- โครงการจัดซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ชนิดลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า 3,060 วัตต์ จำนวน 7 ระบบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

- ซ่อมแซมปรับปรุงผิวทางโดยการเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแวง ม.4

- ซ่อมแซมปรับปรุงผิวทางโดยการเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาทม ม.5

- ซ่อมแซมปรับปรุงผิวทางโดยการเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังสำราญ ม.14

- ซ่อมแซมปรับปรุงผิวทางโดยการเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนยานาง ม.15

 

- โครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า

- โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

- โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดล้อยางขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทม ม.5 ถึง สายบ้านหนองแวง ม.4

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแจ้งดงน้อย บ้านหนองเขื่อน ม.12

- โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแจ้งดงน้อย บ้านหนองเขื่อน หมู่ 12

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพธิ์ร้อยต้น หมู่ 1

-โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแวง ม.4

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโสกแดง ม.3

 
 
Powered by Phoca Download