กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2566