ผลการปฏิบัติงานเทศบาล

รายงานแผนป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ-๒๕๖๓-รอบ-๑๒-เดือน 

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

 
 
Powered by Phoca Download