เทศบัญญัติตำบล

ประกาศการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565

ประกาศการควบคุมตลาด พ.ศ.2565

ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563

ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563

 
 
Powered by Phoca Download