รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2565)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า

โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดล้อยางขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทม ม.5 ถึงสายบ้านหนองแวง ม.4

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ร้อยต้น ม.1

- โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแจ้งดงน้อย บ้านหนองเขื่อน ม.12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังสำราญ ม.14 (เส้นทางจากหน้าบ้านนายสุพัฒน์ แวงวรรณ ถึงหน้าบ้านนางประลำ พลมั่น)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังสำราญ ม.14 (เส้นทางหน้าบ้านนางสายสมร ระดาบุตร ถึงหน้าบ้านนายตุ๋ย พลเยี่ยม)

 
 
Powered by Phoca Download