ระเบียบ/กฎหมาย

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น  ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

 
 
Powered by Phoca Download