การให้บริการข้อมูล

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 23 มีนาคม 2565 เขียนโดย Super User 455
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 30 พฤศจิกายน 542 เขียนโดย Super User 1026
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร 13 ตุลาคม 2564 เขียนโดย Super User 653
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เมษายน -กันยายน 2564) 29 เมษายน 2564 เขียนโดย Super User 457
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 20 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Super User 3821
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีป้าย 13 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Super User 2405
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ 13 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Super User 1805
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 13 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Super User 17293
รวมมาตรฐานการบริหารและบริการสาธารณะ 12 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Super User 1745
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก 12 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Super User 2128
การจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 12 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Super User 4214