มอบเงินเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปีสกิน ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงป่วยตาย

นายประมวล ประเสริฐสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองคลัง มอบเงินเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปีสกิน ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงป่วยตาย

กิจกรรมวันธรรมสวนะสามัคคีตำบลโพธิ์ทอง ทอดถวายเทียนพรรษา ฟังธรรมเทศนา พิธีมอบถวายโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างผลงานดีเด่น ประจำปี 2564

กิจกรรมวันธรรมสวนะสามัคคีตำบลโพธิ์ทอง ทอดถวายเทียนพรรษา ฟังธรรมเทศนา พิธีมอบถวายโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างผลงานดีเด่น ประจำปี 2564ให้กับวัดโพธิ์ร้อยต้น โดยพระครูสุวรรณโพธาภิบาล เจ้าอาวาสวัดและเจ้าคณะอำเภอโพนทอง จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ งานทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูสุวรรณโพธาภิบาล เจ้าคณะอำเภอโพนทอง ครบรอบ72ปี 51พรรษา และนายคณาพจน์ ธนินพิพัฒน์กุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง ถวายป้ายแกะสลักหินอ่อน วัดโพธิ์ร้อยต้น

กองทุนขยะสะสมเงินคุ้มครองชีวิต มอบเงิน ให้แก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต

"กองทุนขยะสะสมเงินคุ้มครองชีวิต" เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง มอบเงิน ให้แก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางอมร แวงวรรณ บ้านเลขที่161ม.18 โดยมอบให้กับ นางสาวไกรศร พละสุ บุตรสาว / รายนายสังคม สุขวันดี บ้านเลขที่72ม.8 โดยมอบให้ นางเกษร สุขวันดี ภรรยา

ลงพื้นที่ มอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วาตภัย พื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดย นายประมวล ประเสริฐสังข์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายโกตุ๋ย แวงวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรี และงานป้องกัน ลงพื้นที่ มอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วาตภัย พื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง นำโดย นายประมวล ประเสริฐสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่ มอบบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะอาดของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 2 หลัง 1.นางพรมมา พลเยี่ยม ม.15

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง นำโดย นายประมวล ประเสริฐสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่ มอบบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะอาดของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 2 หลัง
1.นางพรมมา พลเยี่ยม ม.15
2.นายจำปี คันธนู ม.6

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง มอบเงิน"กองทุนขยะสะสมเงินคุ้มครองชีวิต" เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ให้แก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต หมู่ 9

นายประมวล ประเสริฐสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง มอบเงิน"กองทุนขยะสะสมเงินคุ้มครองชีวิต" เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ให้แก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต หมู่ 9 รายนางบี้ ประชาบูรณ์ โดยมอบให้กับ นายบัวลอย ประชาบูรณ์ บุตรชาย

ศูนย์พักคอยตำบลโพธิ์ทอง ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้มีจิตเมตตาช่วยเหลือร่วมบริจาค

ศูนย์พักคอยตำบลโพธิ์ทอง ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้มีจิตเมตตาช่วยเหลือร่วมบริจาค ของกินของใช้ ตลอดจนเครื่องอุปกรณ์ใช้สอย สำหรับใช้ในศูนย์พักคอยฯ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้