ประชุมและลงพื้นที่พร้อมกับท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน ตำบลโพธิ์ทอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการสูบส่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ประชุมและลงพื้นที่พร้อมกับท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน  ตำบลโพธิ์ทอง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการสูบส่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
-----------------------------
 
 
วันที่15 กุมภาพันธ์ 2565 ท่านสุรชัย สินประกอบ พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมและลงพื้นที่พร้อมกับ นายประมวล ประเสริฐสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน ตำบลโพธิ์ทอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการสูบส่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 
-อ่างเก็บน้ำแจ้งดงน้อย
-หนองสาธารณะโนนไร่ร่องเตย
-หนองสาธารณะหนองไฮ