มอบเงินเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปีสกิน ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงป่วยตาย

นายประมวล ประเสริฐสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองคลัง มอบเงินเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปีสกิน ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงป่วยตาย