กิจกรรมวันธรรมสวนะสามัคคีตำบลโพธิ์ทอง ทอดถวายเทียนพรรษา ฟังธรรมเทศนา พิธีมอบถวายโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างผลงานดีเด่น ประจำปี 2564

กิจกรรมวันธรรมสวนะสามัคคีตำบลโพธิ์ทอง ทอดถวายเทียนพรรษา ฟังธรรมเทศนา พิธีมอบถวายโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างผลงานดีเด่น ประจำปี 2564ให้กับวัดโพธิ์ร้อยต้น โดยพระครูสุวรรณโพธาภิบาล เจ้าอาวาสวัดและเจ้าคณะอำเภอโพนทอง จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ งานทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูสุวรรณโพธาภิบาล เจ้าคณะอำเภอโพนทอง ครบรอบ72ปี 51พรรษา และนายคณาพจน์ ธนินพิพัฒน์กุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง ถวายป้ายแกะสลักหินอ่อน วัดโพธิ์ร้อยต้น