่แผนจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 -100 คน ตอกเสาเข็ม

ศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ร้อยต้น (รวมศูนย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกปละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ร้อยต้น (รวมศูนย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

 
 
Powered by Phoca Download