ร่วมรณรงค์ทำความสะอาดตลาดสดหมู่ 13

 
 
วันนี้ 16 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
ปลัดเทศบาลนำทีมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ ตำบลโพธิ์ทอง ร่วมรณรงค์ทำความสะอาดตลาดสดหมู่ 13 ตรงข้าม รพ.สต.บ้านโพนทองน้อย
ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ระลอก 3 โดยงานสาธารณสุข