หน้าหลัก 

ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่เว็บไซต์เวอร์ชั่นใหม่ ที่ทางเราได้พัฒนาขึ้น

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

 

 

**************************

 

 

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

เลขที่ 209 หมู่ 2 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

โทรศัพท์/โทรสาร 

043-556-354 สำนักงาน

043-556-355 งานป้องกัน, หน่วย EMS

--------------------------- 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พิกัดตำแหน่ง  16°18'49.0"N   103°56'01.8"E

 

                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                    

 

 

 

 

 

 


 

สายตรงผู้บริหาร

 

นายกเทศมนตรี ท่านประมวล ประเสริฐสังข์

062-125-1259