***สินค้า OTOP ตำบลโพธิ์ทอง***

 


  

สินค้าดอกไม้ประดิษฐ์ OTOP บ้านบะเค

 

   

 

 

 

   


 

ตระกร้าสาน บ้านโคกก่อง

 

     

 

 

 


 

 

ผ้าประดับ-พานบายศรีบ้านโพนทองน้อย

 

 

   

 


 

 

 

 

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

 

เลขที่ 209 หมู่ 2 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

โทรศัพท์/โทรสาร : 043-572909

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.