ผู้บริหารเทศบาล


 ผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

 

 

 

นายประมวล ประเสริฐสังข์

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง
โทรศัพท์ 043-556-354
062-125-1259

 

 

นายพงษ์ชัย แวงวรรณ

รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง
โทรศัพท์ 
080 1782451

 
 

 

นายประเสริฐ เสละไสย์

รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง
โทรศัพท์ 
061 0693380

 
     

 

นายโกตุ๋ย แวงวรรณ

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง
โทรศัพท์ 0942589222

 

 

นายคณาพจน์ ธนินพิพัฒน์กุล

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง
โทรศัพท์ 0952522222