Q&A (คําถาม - คําตอบ)

 

Q&A (คําถาม - คําตอบ)

 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานปฏิบัติงาน ทางเว็บบอร์ดของหน่วยงาน
 
*โปรดคลิกที่รูปด้านล่างนี้*

 

 

 

*หรือ QR-code นี้*