ระบบทะเบียนคุมหนังสือ

 

ทดลองระบบ ทะเบียนหนังสือเทศบาลตำลโพธิ์ทอง 

*********

สามารถเข้าใช้งานระบบต่างๆ โดยคลิกที่ภาพได้เลยครับ

หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อได้ที่ หัวหน้าฝ่ายปกครอง

  * แจ้งผู้เข้าใช้งาน ควรจัดเก็บสำเนาเอกสาร หรือไฟล์สแกนเอกสารไว้ด้วย *

 

               

 

 

 

            

 

 

 

 

               

 

 

 

 

.